Viešosios įstaigos „Vilties žiedas“ padalinio Socialinių paslaugų centro veiklos tikslas – teikti individualius poreikius atitinkančias socialines ir kitas paslaugas, siekiant  asmeniui (šeimai) sudaryti sąlygas spręsti savo socialines problemas ir padėti įveikti socialinę atskirtį.

Socialinių paslaugų centras:

 • teikia bendrąsias socialines paslaugas;
 • teikia specialiąsias (socialinės priežiūros ir dienos socialinės globos) paslaugas asmens namuose bei dienos centre;
 • teikia specialiąsias socialinės globos (trumpalaikės ir ilgalaikės) paslaugas (šiuo metu neteikiamos);
 • teikia socialinės priežiūros (intensyvios krizių įveikimo pagalbos) paslaugą su apgyvendinimu šeimoms, kurių vaikams, vadovaujantis LR Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 364 1 dalies 3 punktu nustatytas vaiko apsaugos poreikis ir vaiko laikinoji priežiūra socialinių paslaugų įstaigoje;
 • teikia asmeninės pagalbos (asmeninio asistento) paslaugas;
 • vertina asmenų (šeimos), kuriems teikiamos Socialinių paslaugų centro paslaugos, socialinių paslaugų poreikį;
 • darbą su šeimomis organizuoja taikant atvejo vadybą, vadovaujantis Atvejo vadybos tvarkos aprašu, patvirtintu LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. A1-141 „Dėl atvejo vadybos tvarkos aprašo patvirtinimo“;
 • teikia tėvystės įgūdžių ugdymo paslaugas, atitinkančias tėvų poreikius (pagal identifikuotus konkrečius trūkstamus įgūdžius, vaikų amžių, vaiko raidos poreikius ir pan.) individualiai su tėvais (kai dirbama tik su konkrečia šeima, sprendžiant jos konkrečią situaciją) ir grupėse (kai organizuojami pozityvios tėvystės mokymai, užsiėmimai ir panašios veiklos);
 • teikia kitas (sveikatos priežiūros, psichologinio konsultavimo) paslaugas;
 • organizuoja savanorišką veiklą;
 • rengia socialines paslaugas teikiančių darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimo programas ir jas vykdo.

Viešoji įstaiga „Vilties žiedas“ turi šias licencijas:

 • dienos socialinės globos namuose suaugusiems asmenims su negalia ir su sunkia negalia, senyvo amžiaus asmenims ir senyvo amžiaus asmenims su sunkia negalia;
 • institucinės socialinės globos (dienos) vaikams su negalia, suaugusiems asmenims su negalia, senyvo amžiaus asmenims;
 • institucinės socialinės globos (ilgalaikės, trumpalaikės) suaugusiems asmenims su negalia, senyvo amžiaus asmenims;
 • įstaigos asmens sveikatos priežiūros licenciją verstis asmens sveikatos priežiūros veikla.

Taip pat, viešoji įstaiga „Vilties žiedas“ turi teisę Kauno mieste teikti akredituotas šias socialinės priežiūros paslaugas:

 1. intensyvios krizių įveikimo pagalbos (su apgyvendinimu) šeimoms;
 2. laikino apnakvindinimo (iki 7 parų) šeimoms;
 3. pagalbos į namus suaugusiems asmenims su negalia ir jų šeimoms, vaikams su negalia ir jų šeimoms, kitiems asmenims su negalia ir jų šeimoms (laikinai dėl ligos ar kitų priežasčių savarankiškumo netekusiems asmenims);
 4. psichosocialinės pagalbos šeimoms;
 5. socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo (dienos centre) šeimoms;
 6. socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo (dienos centre) paslaugą suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims.
 7. socialinę priežiūrą šeimoms įstaigoje;
 8. socialinės reabilitacijos neįgaliesiems bendruomenėje paslaugą suaugusiems asmenims su negalia.

Dėl platesnės informacijos prašome kreiptis tel. (8-37) 209643, +370 691 02460, el. p.: info@viltiesziedas.lt

Kviečiame prisijungti prie mūsų komandos: plečiame savo veiklą ir ieškome profesionalių individualios priežiūros darbuotojų ir asmeninių asistentų darbui Kauno mieste. Norėdami prisijungti prie viešosios įstaigos „Vilties žiedas“ komandos savo gyvenimo aprašymą (nurodant, kuriame mieste norėtumėte dirbti) siųskite el. paštu: info@viltiesziedas.lt.

Informacija dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo. Kandidatuodami ir teikdami savo gyvenimo aprašymą, Jūs pateikiate viešajai įstaigai „Vilties žiedas“ savo asmens duomenis. Informuojame, kad Jūsų gyvenimo aprašymas ir jame savanoriškai pateikti asmens duomenys bus tvarkomi tik personalo atrankos tikslais, laikantis Viešosios įstaigos „Vilties žiedas“ asmens duomenų tvarkymo taisyklių reikalavimų.