Pranešk apie mobingą, priekabiavimą, seksualinį priekabiavimą ar smurtą įstaigoje.

Čia Jūs galite pateikti informaciją apie VšĮ „Vilties žiedas” vykstantį mobingą, priekabiavimą, seksualinį priekabiavimą ar smurtą. Formoje prašome nurodyti, Jūsų nuomone, netinkamus veiksmus padariusius ar darančius asmenis, vietą, laiką, asmenis, galinčius patvirtinti nurodytas aplinkybes, ir kitus reikšmingus duomenis: nuotraukas, garso įrašus, dokumentų kopijas.

Jūsų informacija bus nagrinėjama VšĮ „Vilties žiedas” sudarytos komisijos, Jums davus sutikimą. Jūsų suteiktos informacijos konfidencialumą garantuojame.

Užpildykite pranešimo apie mobingą formą ir išsiųskite ją el. paštu: mobingas@viltiesziedas.lt 

Pranešimo apie mobingą, priekabiamą, seksualinį priekabiavimą ar smurtą forma