Profesinė reabilitacija – asmens darbingumo, profesinės kompetencijos bei pajėgumo dalyvauti darbo rinkoje atkūrimas arba didinimas. Šiomis paslaugomis siekiama ugdyti ar atkurti neįgaliųjų darbingumą ir didinti jų įsidarbinimo galimybes.

Profesinės reabilitacijos tikslai:

  • Atkurti asmens darbingumą,
  • Didinti galimybes savarankiškai įsidarbinti,
  • Didinti galimybes dalyvauti įsidarbinimo programose.

 ĮGYTŲ KOMPETENCIJŲ VERTINIMO PRAKTINĖS DALIES TVARKARAŠTIS 2024 m.