Mišrių socialinių paslaugų centras – vienas iš VšĮ „Vilties žiedas“ padalinių, esantis Dvaro g. 6, Plokščiai, Šakių raj. Centre teikiamos paslaugos:

  • šeimos paramos tarnybos paslaugos socialinės rizikos šeimoms bei krizinėje situacijoje atsidūrusiems šių šeimų nariams, jų vaikams;
  • laikino apgyvendinimo paslaugos motinoms ir vaikams.

Mišrių socialinių paslaugų centre teikiamos šeimos paramos tarnybos paslaugos socialinės rizikos šeimoms bei krizinėje situacijoje atsidūrusiems šių šeimų nariams, jų vaikams, ir laikino apgyvendinimo paslaugos motinoms ir vaikams. Laikino apgyvendinimo paslauga teikiama Šakių raj. savivaldybės socialinės paramos skyriaus siuntimu arba, nustačius tokių paslaugų poreikį, bet kurios Marijampolės apskrities savivaldybės siuntimu.

Socialinės darbuotojos, dirbančios su socialinės rizikos šeimomis, dėl visų teikiamų paslaugų gali kreiptis tiesiogiai į Mišrių socialinių paslaugų centro darbuotojus.

Kreipiantis dėl laikino apnakvindinimo paslaugos krizės šeimoje atveju suteikimo būtina pateikti šiuos dokumentus:

  1. Asmens, kuriam teikiama paslauga, tapatybės dokumentą (pasas, Lietuvos piliečio asmens tapatybės kortelė), kartu atvykstančių šeimos narių asmens tapatybės dokumentus (nepilnamečio vaiko gimimo liudijimas);
  2. Neįgaliojo pažymėjimas, jei paslauga teikiama asmeniui su negalia (darbingumo lygio pažymą, pažyma dėl specialiųjų poreikių lygio nustatymo).
  3. Medicinos dokumentų išrašą iš sveikatos priežiūros įstaigos (forma 027/a), kuriame turi būti nurodyta išsami informacija apie asmens sveikatos būklę, asmeniui būtinas sveikatos priežiūros paslaugas.
  4. Pažyma apie deklaruotą gyvenamąją vietą.

 

Socialinės darbuotojos, dirbančios su socialinės rizikos šeimomis, dėl visų teikiamų paslaugų gali kreiptis tiesiogiai į Mišrių socialinių paslaugų centro darbuotojus.

Centro darbo laikas: I – IV nuo 8.00 iki 17.00 val., V nuo 8.00 iki 15.45 val.

Centre dirba budintis darbuotojas visą parą.

Kontaktai: VšĮ „Vilties žiedas” Mišrių socialinių paslaugų centras, Dvaro g. 6, Plokščių k., Šakių raj. Tel. (8-345) 57514