Įmonė įsteigta 2003 m. kovo 7d.

Misija: Pasitelkus patirtį ir žinias, kurti geriausiai kliento poreikius atitinkantį veiklos modelį, paprastai ir efektyviai bendrauti su savo klientais, teikti kokybiškas ortopedijos ir profesines reabilitacijos paslaugas. Plėtoti projektinę veiklą, pritaikant geriausią projektų įgyvendinimo patirtį.

Vizija: komandinis darbas ir paprastumas padeda mums būti veikliais ir dinamiškais. Mes siekiame tapti patikimiausia ir dinamiškiausia, pritaikančia geriausią patirtį profesinės reabilitacijos, ortopedijos bei projektinės veiklos srityje, įstaiga.

Veiklos tikslai:

 • Gyventojų poreikių ir problemų analizė, projektinių užduočių parengimas ir pagalba jų išsprendimui, žmonių su negalia integracija į visuomenę;
 • Organizuoti švietimo veiklą, vykdant formalųjį ir neformalųjį profesinį mokymą;
 • Užtikrinti profesinės reabilitacijos paslaugų kokybę ir plėtrą;
 • Vykdyti lyčių lygybės politiką, užtikrinant moterų ir vyrų lygias galimybes;
 •  Atstovauti ir ginti socialiai pažeidžiamus asmenis;
 • Teikti socialines paslaugas socialinės rizikos šeimoms ir vaikams, seneliams, neįgaliems žmonėms, siekiant integracijos į visuomenę bei darbo rinką;
 • Vykdyti veiklą šeimos gerovės srityje, ginant ir atstovaujant šeimos ir tėvų interesus;
 • Plėtoti projektinę veiklą, pritaikant geriausią projektų įgyvendinimo patirtį;
 • Palaikyti ir plėtoti ryšius su panašiomis Lietuvos Respublikos ir kitų šalių organizacijomis;
 • Teikti konsultacijas.

VšĮ „Vilties žiedas“ yra:

 • NVO vaikams konfederacijos narys;
 • Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos „Viltis” asocijuotasis narys;
 • Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų narys.

Mes siekiame:

 • Profesionalumo, ilgalaikio bei glaudaus bendradarbiavimo atmosferos sukūrimo tarp įstaigos darbuotojų, klientų, Lietuvos ir užsienio partnerių, tiekėjų, kitų suinteresuotųjų šalių.
 • Reguliariai analizuoti bei tobulinti kokybės politiką ir tikslus, kad jie nuolat išliktų aktualūs ir tinkami.

Įstaigoje įdiegta kokybės vadybos sistema – ISO 9001:2015 šioms teikiamoms paslaugoms:

 • ortopedijos techninių priemonių projektavimui, gamybai ir pritaikymui;
 • profesinei reabilitacijai;
 • profesiniam mokymui;
 • projektinei veiklai;
 • socialinių paslaugų teikimui;
 • savanoriškai veiklai.