• Įmonė įsteigta 2003 m. kovo 7d.
 • 2006 m. rugsėjo 22 d. suteiktas Socialinės įmonės statusas

Misija: Pasitelkus patirtį ir žinias, kurti geriausiai kliento poreikius atitinkantį veiklos modelį, paprastai ir efektyviai bendrauti su savo klientais, teikti kokybiškas ortopedijos ir profesines reabilitacijos paslaugas. Plėtoti projektinę veiklą, pritaikant geriausią projektų įgyvendinimo patirtį.

Vizija: komandinis darbas ir paprastumas padeda mums būti veikliais ir dinamiškais. Mes siekiame tapti patikimiausia ir dinamiškiausia, pritaikančia geriausią patirtį profesinės reabilitacijos, ortopedijos bei projektinės veiklos srityje, įstaiga.

Veiklos tikslai:

 • Žmonių su negalia integracija į visuomenę.
 • Bedarbių mokymai, jų poreikių ir problemų analizė.
 • Projektinių užduočių parengimas.
 • Ortopedinės technikos priemonių gamyba ir jų pritaikymas.

VšĮ „Vilties žiedas“ yra:

 • NVO vaikams konfederacijos narys;
 • Socialinių įmonių asociacijos narys;
 • Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos „Viltis” asocijuotasis narys;
 • Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų narys.

Mes siekiame:

 • Profesionalumo, ilgalaikio bei glaudaus bendradarbiavimo atmosferos sukūrimo tarp įstaigos darbuotojų, klientų, Lietuvos ir užsienio partnerių, tiekėjų, kitų suinteresuotųjų šalių.
 • Reguliariai analizuoti bei tobulinti kokybės politiką ir tikslus, kad jie nuolat išliktų aktualūs ir tinkami.

Įstaigoje įdiegta kokybės vadybos sistema – ISO 9001:2015 šioms teikiamoms paslaugoms:

 • ortopedijos techninių priemonių projektavimui, gamybai ir pritaikymui;
 • profesinei reabilitacijai;
 • profesiniam mokymui;
 • projektinei veiklai;
 • socialinių paslaugų teikimui;
 • savanoriškai veiklai.