VŠĮ „VILTIES ŽIEDAS“ PATIRTIS PROJEKTINĖJE VEIKLOJE

 

(Projektinės veiklos patirtis 2011 -2024 metais nurodyta žemiau esančioje lentelėje)

 

Eil. Nr. Projekto kodas Projekto pavadinimas Projekto vertė, eurais Projekto būsena
1. VP1-1.1-SADM-07-K-01-009 Kompiuterinio raštingumo mokymai Jonavos, Kauno bei Vilniaus regionų gyventojams 307.523,46 Sėkmingai baigtas
2. VP2-1.4-ŪM-02-K-02-003 Pažangių ortopedijos ir reabilitacijos priemonių klasterio atviros prieigos MTTP infrastruktūros sukūrimas 849.460,15 Sėkmingai baigtas
3. VP3-2.4-SADM-01-R-22-005 Socialinių paslaugų centro (A.Juozapavičiaus pr. 7G, Kaunas) patalpų (pastato) rekonstravimas 708.071,41 Sėkmingai baigtas
4. VP3-2.4-SADM-01-R-42-002 Mišrių socialinių paslaugų teikimo infrastruktūros sukūrimas Šakių rajono savivaldybės Plokščių, Gelgaudiškio ir Kriūkų seniūnijose 809.017,61 Sėkmingai baigtas
5. VP1-1.3-SADM-02-K-03-029 Negalia – ne kliūtis karjerai 285.577,21 Sėkmingai baigtas
6.  

CH-5-FM-1/59

 

NVO socialinių paslaugų plėtra turintiems kompleksinę negalią 67.116,43 Sėkmingai baigtas
7. Kauno miesto savivaldybės administracija 2015 m. Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektas 11.020,00 Sėkmingai baigtas
8. Kauno miesto savivaldybės administracija 2016 m. Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektas 9604,00 Sėkmingai baigtas
9. Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Žemės ūkio specialistų ir kvalifikuotų darbuotojų poreikio 2017-2020 metams prognozė 9000,00 Sėkmingai baigtas
10. Kauno miesto savivaldybės administracija 2017 m. Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektas 12000,00 Sėkmingai baigtas
11. Kauno miesto savivaldybės administracija Savanoriškos veiklos skatinimas darbui su negalia turinčiais asmenimis Kauno mieste 2100,00 Sėkmingai baigtas
12. Kauno miesto savivaldybės administracija „Gyvenu aktyviai“ – Dienos stovykla vaikams ir suaugusiems su negalia Kauno mieste 7500,00 Sėkmingai baigtas
13. 10.1.2-ESFA-K-917-01-0008 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius

 

atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ įgyvendinimo priemonės Nr. 10.1.2-ESFA-K-917 „Visuomenės nepakantumo korupcijai didinimo ir dalyvavimo viešojo valdymo procesuose skatinimo iniciatyvos“ VšĮ  “Vilties žiedas” projektas  „Būk pilietiškas ir aktyvus – „100 idėjų Lietuvai”

 

 

116.927,47 Sėkmingai baigtas
14. 08.3.2-ESFA-K-415-01-0078  

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.3.2-ESFA-K-415 „54 +“ projektas „Žalia šviesa veikliems“

112.500,00 Sėkmingai baigtas
15. 08.3.1-ESFA-K-413-01-0010  

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ 08.3.1-ESFA-K-413 įgyvendinimo priemonės „Socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką“ projektas „Atrask ir įvertink save darbinėje veikloje“

492.756,41 Sėkmingai baigtas
16. 10.1.2-ESFA-K-917-02-0002  

2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos  10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas “ 10.1.2-ESFA-K-917 priemonės „Visuomenės nepakantumo korupcijai didinimo ir dalyvavimo viešojo valdymo procesuose skatinimo iniciatyvos“ projektas „Už skaidrią Lietuvą“

99.211,31 Sėkmingai baigtas
 

17.

 

Kauno miesto savivaldybės administracija  

2021 m. Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektas

58.304,00 Sėkmingai baigtas
 

18.

 

Šakių rajono savivaldybės administracija 2021 m. Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektas 9393,00 Sėkmingai baigtas
19. Vilniaus miesto savivaldybės administracija „Dėl asmeninės pagalbos organizavimo Vilniaus miesto savivaldybėje 2021 m.“ 63.659,27 Sėkmingai baigtas
20. Kauno miesto savivaldybės administracija 2022 m. Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektas 28.810,00 Sėkmingai baigtas
21. Šakių rajono savivaldybės administracija 2022 m. Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektas 6875,00 Sėkmingai baigtas
22. Vilniaus miesto savivaldybės administracija „Dėl asmeninės pagalbos organizavimo Vilniaus miesto savivaldybėje 2022 m.“ 228.775,25 Sėkmingai baigtas
23. LT03-1-SADM-K01-003 Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programos “Sveikata” kvietimo “Vienos stotelės šeimoms ir vaikams centrų įkūrimas” projektas “VIENA STOTELĖ” 700.000,00 Įgyvendinamas
24. NVOK04542 „Savanoriškos veiklos plėtra nevyriausybinėse organizacijose“ 24.999,20 Sėkmingai baigtas
25. Vilniaus miesto savivaldybės administracija „Dėl asmeninės pagalbos organizavimo Vilniaus miesto savivaldybėje 2023 m.“ 544.016,50 Sėkmingai baigtas
26.  

 

 

 

 

 

08.4.1.-ESFA-V-405-03-0001

Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos projektas

„Nuo globos link galimybių: bendruomeninių paslaugų plėtra“

Projekto partneris

Viešoji įstaiga „Vilties žiedas“

1.1.1.3. Įdarbinimo su pagalba paslaugos teikimas

Nr. DI-ISP/001

626.811,25 Sėkmingai baigtas
27.  

 

 

 

 

 

 

08.4.1.-ESFA-V-405-03-0001

Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos projektas

„Nuo globos link galimybių: bendruomeninių paslaugų plėtra“

Projekto partneris

Viešoji įstaiga „Vilties žiedas“„

1.1.1.4. Pagalbos priimant sprendimus paslauga

Nr. DI-PPS/002

935.749,64 Sėkmingai baigtas
28.  

 

 

Nr.07-007-P-0001

VšĮ „Vilties žiedas“ kartu su projekto vykdytoju – Europos socialinio fondo agentūra – įgyvendina projektą „Kompleksinės paslaugos (KOPA)“ Projekto trukmė:

2023 m. birželis – 2029 m. liepa

 

647.089,38

 

Įgyvendinamas
29. Vilniaus miesto savivaldybės administracija „Dėl asmeninės pagalbos organizavimo Vilniaus miesto savivaldybėje 2024 m.“ 265.619,00 Įgyvendinamas