VIEŠOJI ĮSTAIGA

KOKYBĖS POLITIKA

MISIJA: Pasitelkus patirtį ir žinias, kurti geriausiai kliento poreikius atitinkantį veiklos modelį, paprastai ir efektyviai bendrauti su savo klientais, teikti kokybiškas profesinės reabilitacijos paslaugas. Plėtoti projektinę veiklą, pritaikant geriausią projektų įgyvendinimo patirtį.

VIZIJA: komandinis darbas ir paprastumas padeda mums būti veikliais ir dinamiškais. Mes siekiame tapti patikimiausia ir dinamiškiausia, pritaikančia geriausią patirtį profesinės reabilitacijos, bei projektinės veiklos srityje, įstaiga.

Kokybės politika realizuojama per šias veiklos kryptis:

  1. Neįgaliųjų profesinė reabilitacija;
  2. Profesinis mokymas;
  3. Projektinė veikla;
  4. Socialinių paslaugų teikimas;

VŠĮ „VILTIES ŽIEDAS“ vadovybė, demonstruodama lyderystę, planuodama ir įgyvendinama veiksmus dėl rizikų ir galimybių, siekdama tenkinti klientų ir kitų suinteresuotų šalių poreikius ir lūkesčius, užtikrinti stabilų įstaigos darbą, socialinį darbuotojų aprūpinimą bei teigiamai įtakoti Lietuvos Respublikos infrastruktūrą, PRISIIMA ĮSIPAREIGOJIMĄ UŽ ŠIUOS TIKSLUS:

  1. Visose įstaigos veiklos srityse užtikrinti kokybę ir nuolatinį veiklos gerinimą, kurį reglamentuoja kokybės vadybos standartas ISO 9001.
  2. Gerinti vadybos sistemą, siekiant veiksmų dėl rizikų ir galimybių įgyvendinimo, jos tinkamumo, veiksmingumo ir rezultatyvumo.
  3. Lanksčiai reaguoti į kiekvieno kliento reikalavimus ir lūkesčius, siekti išlikti konkurentabilia įstaiga.
  4. Tenkinti darbuotojų lūkesčius ir poreikius bei kitų suinteresuotų šalių reikalavimus, gerinti įstaigos įvaizdį visuomenėje ir pačioje įstaigoje.
  5. Tobulinant procesų technologijas, vidinį komunikavimą ir bendradarbiavimą, siekti sklandaus, stabilaus ir efektyvaus įstaigos darbo.
  6. Užtikrinant nuolatinio tobulinimosi galimybę, kelti darbuotojų kompetenciją.

PADALINIŲ VADOVAI ĮSIPAREIGOJA numatyti konkrečius uždavinius, atitinkančius įstaigos kokybės vadybos programą ir siekti šių uždavinių įgyvendinimo.

DARBUOTOJAI stengiasi, kad jų veikla atitiktų įstaigos kokybės politikos nuostatas ir siekia tikslų įgyvendinimo.

ĮSTAIGOS VADOVYBĖ laiduoja šios politikos įgyvendinimą bei aprūpinimą ištekliais kokybės politikoje nurodytiems tikslams pasiekti, kviečia visus darbuotojus sutelkti pajėgas šių tikslų vykdymui.