Pageidaujantis gauti paslaugas asmuo ar jo globėjas, rūpintojas dėl apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose turi kreiptis pagal gyvenamąją vietą į seniūnijos socialinį darbuotoją arba socialinių paslaugų skyriaus darbuotojus, užpildydamas prašymą – paraišką socialinėms paslaugoms gauti. Priėmus sprendimą prašymą tenkinti, asmuo apgyvendinamas savarankiško gyvenimo namuose savivaldybės siuntimu. Pateikti prašymą galima ir tiesiogiai Mišrių socialinių paslaugų centrui, atvykus į vietą arba elektroniniu paštu.

Kreipiantis dėl apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose būtina pateikti šiuos dokumentus:

  1. Asmens tapatybės dokumentą (pasas, Lietuvos piliečio asmens tapatybės kortelė, vaiko gimimo liudijimas);
  2. Neįgaliojo pažymėjimas (darbingumo lygio pažymą, pažyma dėl specialiųjų poreikių lygio nustatymo).
  3. Medicinos dokumentų išrašą iš sveikatos priežiūros įstaigos (forma 027/a), kuriame turi būti nurodyta konkreti diagnozė (diagnozės) ir informacija apie asmens sveikatos būklę.
  4. Pažyma apie deklaruotą gyvenamąją vietą.

Kontaktai: VšĮ „Vilties žiedas“ Mišrių socialinių paslaugų centras, Dvaro g. 6, Plokščių k., Šakių raj. Tel.(8-345) 57514