Šiame etape profesinės reabilitacijos specialistai, taikydami profesinio orientavimo metodus, atlieka motyvacijos dirbti/mokytis bei asmeninių savybių, būtinų konkrečiai profesijai, analizę. Kartu aktyviai dalyvaujant neįgaliajam asmeniui sudaromos galimybės išbandyti pasirinktą profesiją, imituoti realų darbą dirbtuvėse, ir tokiu būdu didinti motyvaciją mokytis konkrečios profesijos ir/ar dirbti atitinkamą darbą.

Teikiant profesinio orientavimo ir konsultavimo paslaugas, neįgalieji yra konsultuojami profesinio kryptingumo bei tinkamumo klausimais, su specialistų pagalba yra sudaromas profesinės karjeros planas, remiantis profesinių gebėjimų įvertinimo rezultatais bei atsižvelgiant į neįgaliųjų norus ir ketinimus.

Trukmė: 4 d.d.