Tai prarastų savybių, reikalingų darbui, atstatymas bei lavinimas ir/ar naujų savybių ugdymas reabilitacinio, darbo imitavimo, socialinio ir psichologinio poveikio priemonėmis bei profesinio mokymo metodais.

Šių paslaugų tikslas – maksimaliai atkurti dėl ligos ar negalios prarastus profesinius gebėjimus bei išugdyti naujus, derinant tarpusavyje visas poveikio priemones. Specialistų komanda, taikydama prarastų profesinių gebėjimų atkūrimo bei esamų gebėjimų lavinimo metodikas ir remdamasi individualia profesinės reabilitacijos programa siekia maksimalaus profesinių gebėjimų atkūrimo šiomis poveikio priemonėmis:

  • reabilitacinio: siekiama atkurti prarastus psichosocialinius ir/ar fizinius profesinius gebėjimus, būtinus konkrečiam darbui atlikti;
  • socialinio ir psichologinio: siekiama suformuoti arba atkurti neįgalaus asmens prarastus socialinius įgūdžius ir užtikrinti kuo geresnes jų galimybes bei motyvaciją dalyvauti visuomenės gyvenime bei darbo rinkoje, stiprinant jų socialinę adaptaciją kolektyve, mokant konfliktų išvengimo būdų ir pan.;
  • darbo imitavimo – realiai darbo vietai artimoje aplinkoje neįgaliajam atliekant būtinas konkrečiam darbui atlikti funkcijas, taikant specialią metodiką yra atkuriami bei lavinami prarasti darbiniai įgūdžiai tol, kol  asmuo pats savarankiškai gali atlikti visas funkcijas, būtinas darbui, nejaučiant nuovargio, skausmo ir užtikrinant kokybišką darbo atlikimą.

Šiame profesinės reabilitacijos etape yra aktyviai lavinami ir savarankiški darbo paieškos įgūdžiai, didinama motyvacija darbui bei kvalifikacijos kėlimui.

Įpusėjus bei baigiantis programai yra atliekamas tarpinis ir baigiamasis profesinių gebėjimų įvertinimas, po kurio individuali profesinės reabilitacijos programa gali būti koreguojama. Esant reikalui specialistų komanda konsultuoja darbdavį darbo vietos pritaikymo klausimais.

Trukmė: 20 d.d.