Teikiant šią paslaugą profesinės reabilitacijos specialistai renka informaciją apie situaciją darbo rinkoje ir ją analizuoja, vykdo galimos darbo vietos klientams/potencialių darbdavių paiešką, formuoja neįgalaus asmens darbo paieškos įgūdžius, konsultuoja darbdavius dėl ergonominio darbo vietos pritaikymo, darbo sąlygų keitimo, lengvatų darbdaviui bei garantijų neįgaliajam ir kt. klausimais.

Pagalbos įsidarbinant paslaugos yra pradedamos teikti nuo pirmos kliento atvykimo į profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančią įstaigą dienos.

Trukmė: 5 d.d.

Pagalbos įsidarbinant laikotarpiu su neįgaliuoju dirba įdarbinimo vadybininkai. Esant poreikiui su klientu dirba šie specialistai: socialiniai darbuotojai, psichologai, ergoterapeutai, kineziterapeutai, FMR gydytojai, neįgaliųjų reabilitologai, profesijos mokytojai, logopedas.