Viešosios įstaigos „Vilties žiedas“ „Vienos stotelės“ centras įkurtas vykdant projektą „Viena stotelė“ (LT03-1-SADM-K01-003), finansuojamą pagal 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programą „Sveikata“ iš 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinių mechanizmų.

VšĮ „Vilties žiedas“ „Vienos stotelės“ centre (A. Juozapavičiaus pr. 7 G, Kaune) teikia paslaugas, apimančias socialinių darbuotojų darbą su šeima, atvejo vadybą, vaiko ir šeimos apgyvendinimą bei socialines kompleksines bei kitas paslaugas.

Centre šeimoms teikiamos akredituotos socialinės priežiūros šeimoms paslaugos:

  • socialinė priežiūra šeimoms (dienos centre),
  • psichosocialinė pagalba,
  • intensyvi krizių įveikimo pagalba (su apgyvendinimu), kai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 364 1 dalies 3 punktu, nustatytas vaiko apsaugos poreikis ir organizuojama vaiko laikinoji priežiūra socialinių paslaugų įstaigoje.

 

Be to, Centre teikiamos kitos paslaugos, kurių poreikį nustato Centro atvejo vadybininkas:

  • šeimos mediacija (mediatoriaus konsultacijos, siekiant taikiai išspręsti šeimos ginčą),
  • teisinė pagalba (pirminės teisinės konsultacijos ir, esant, poreikiui, teisinio pobūdžio patarimai šeimoms),
  • psichiatro ir psichologo konsultacijos,
  • pozityvios tėvystės įgūdžių grupiniai mokymai.

 

Dėl platesnės informacijos ir registracijos paslaugoms gauti maloniai kviečiame kreiptis:
tel.: +370 686 57630, el. p.: info@viltiesziedas.lt 

_________________________________________________________________