Viešosios įstaigos „Vilties žiedas“ padalinys Socialinių paslaugų centras teikia dienos socialinės globos paslaugas asmens namuose senyvo amžiaus asmenims su sunkia negalia, senyvo amžiaus asmenims,  suaugusiems asmenims su negalia ir suaugusiems asmenims su sunkia negalia.

Dienos socialinė globa asmens namuose – visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba namuose dienos metu. Paslaugą teikia socialinis darbuotojas, bendrosios praktikos slaugytojas, individualios priežiūros darbuotojai. Esant poreikiui, gali būti teikiamos kineziterapeuto ir psichologo paslaugos.

Paslaugą gali gauti Kauno mieste faktiškai gyvenantys (deklaruoti) asmenys: senyvo amžiaus asmenys su sunkia negalia, senyvo amžiaus asmenys,  suaugę asmenys su negalia ir suaugę asmenys su sunkia negalia.

Paslaugos teikimo trukmė – nuo 2 iki 10 val. per dieną, iki 7 kartų per savaitę asmens namuose (įskaitant švenčių dienas ir savaitgalius) pagal nustatytą individualų poreikį.

Paslaugos teikimas organizuojamas pagal seniūnijos socialinio darbo organizatorių atliktą socialinių paslaugų poreikio vertinimą.

Mokėjimo už paslaugą dydis nustatomas priklausomai nuo asmens pajamų, vadovaujantis  Kauno miesto savivaldybės gyventojų mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašu, patvirtintu Kauno miesto savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 23 d. sprendimu Nr. T-276 „Dėl Kauno miesto savivaldybės gyventojų mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/74b9d630b53d11eab9d9cd0c85e0b745/asr).

Dėl dienos socialinės globos asmens namuose  poreikio vertinimo prašome kreiptis tiesiogiai į savo gyvenamosios vietos seniūnijos Kauno miesto socialinių paslaugų centro socialinio darbo organizatorius (https://www.kaunospc.lt/kontaktai/) ir pateikti dokumentus Kauno miesto savivaldybės nustatyta tvarka.

Dėl platesnės informacijos prašome kreiptis tel. 8-37 209643 arba +370 691 02460

el. p.: info@viltiesziedas.lt

______________________________________________________________________