Viešosios įstaigos „Vilties žiedas“ padalinys Socialinių paslaugų centras teikia socialinės priežiūros (socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo (dienos centre) paslaugą suaugusiems asmenims su negalia ir jų šeimoms,  senyvo amžiaus asmenims ir jų šeimoms, asmenims su negalia ir jų šeimoms.

VšĮ „Vilties žiedas“ socialinės priežiūros (socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo (dienos centre) paslaugos sudėtį sudaro:

  • informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo paslaugos,
  • socialinių paslaugų poreikio peržiūrėjimo ir vertinimo,
  • individualaus pagalbos plano sudarymo,
  • maitinimo organizavimo,
  • bendravimo,
  • psichologinio konsultavimo,
  • kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymo ir palaikymo,
  • darbo įgūdžių ugdymo,
  • aktyvaus judėjimo ir sveikos gyvensenos įgūdžių ugdymo paslaugos.

Paslaugą gali gauti Kauno mieste faktiškai gyvenantys (deklaruoti) asmenys: suaugę asmenys su negalia ir senyvo amžiaus asmenys.

Paslauga teikiama darbo dienomis (iki 21 dienų per mėnesį) pagal nustatytą individualų poreikį.

Paslaugos teikimas organizuojamas pagal seniūnijos socialinio darbo organizatorių atliktą socialinių paslaugų poreikio vertinimą.

Dėl socialinės priežiūros (socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo (dienos centre) paslaugos poreikio vertinimo prašome kreiptis tiesiogiai į savo gyvenamosios vietos seniūnijos Kauno miesto socialinių paslaugų centro socialinio darbo organizatorius (https://www.kaunospc.lt/kontaktai/) ir pateikti dokumentus Kauno miesto savivaldybės nustatyta tvarka.

Dėl platesnės informacijos prašome kreiptis tel. 8-37 209643 arba +370 682 34057,
el. p.: info@viltiesziedas.lt

______________________________________________________________________