Viešosios įstaigos „Vilties žiedas“ padalinys Socialinių paslaugų centras teikia socialinės priežiūros (pagalbos į namus) paslaugą suaugusiems asmenims su negalia ir jų šeimoms, vaikams su negalia ir jų šeimoms, kitiems asmenims su negalia ir jų šeimoms (laikinai dėl ligos ar kitų priežasčių savarankiškumo netekusiems asmenims).

Socialinė priežiūra (pagalba į namus) – asmens namuose teikiamos paslaugos, padedančios asmeniui (šeimai) tvarkytis buityje, rūpintis asmeniniu gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime.

Socialinės priežiūros (pagalbos į namus) paslaugos sudėtį sudaro informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo paslaugos, socialinių paslaugų poreikio peržiūrėjimo ir vertinimo, individualaus pagalbos plano sudarymo, maitinimo organizavimo, asmens higienos paslaugos, skalbimo paslaugos, pagalbos buityje ir namų ruošoje, sveikatos priežiūros paslaugų organizavimo paslaugos, kitos paslaugos (dokumentų tvarkymas, laisvalaikio organizavimas, techninės pagalbos priemonių pristatymas, lydėjimas į įvairias įstaigas). Paslaugą teikia socialinis darbuotojas ir individualios priežiūros darbuotojai. Poreikiui esant, gali būti organizuojamos psichologo konsultacijos.

Paslaugą gali gauti Kauno mieste faktiškai gyvenantys (deklaruoti) asmenys: suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos, vaikai su negalia ir jų šeimos, kiti asmenys su negalia ir jų šeimos (laikinai dėl ligos ar kitų priežasčių savarankiškumo netekę asmenys).

Paslaugos teikimo trukmė – iki 10 val. per savaitę, iki 7 kartų per savaitę (įskaitant švenčių dienas ir savaitgalius) pagal nustatytą individualų poreikį.

Paslaugos teikimas organizuojamas pagal seniūnijos socialinio darbo organizatorių atliktą socialinių paslaugų poreikio vertinimą.

Mokėjimo už paslaugą dydis nustatomas priklausomai nuo asmens pajamų, vadovaujantis  Kauno miesto savivaldybės gyventojų mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašu, patvirtintu Kauno miesto savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 23 d. sprendimu Nr. T-276 „Dėl Kauno miesto savivaldybės gyventojų mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/74b9d630b53d11eab9d9cd0c85e0b745/asr).

Dėl socialinės priežiūros (pagalbos į namus) poreikio vertinimo prašome kreiptis tiesiogiai į savo gyvenamosios vietos seniūnijos Kauno miesto socialinių paslaugų centro socialinio darbo organizatorius (https://www.kaunospc.lt/kontaktai/) ir pateikti dokumentus Kauno miesto savivaldybės nustatyta tvarka.

Dėl platesnės informacijos prašome kreiptis tel. 8-37 209643 arba +370 691 02460,
el. p.: info@viltiesziedas.lt

______________________________________________________________________