Viešosios įstaigos „Vilties žiedas“ padalinys Socialinių paslaugų centras teikia socialinę priežiūrą (socialinės reabilitacijos neįgaliesiems bendruomenėje paslaugą) suaugusiems asmenims su negalia ir jų šeimoms.

Socialinė priežiūra (socialinės reabilitacijos neįgaliesiems bendruomenėje paslauga) – socialinių, savarankiško gyvenimo, mokymosi, darbinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ar atkūrimo paslaugos, kuriomis siekiama įgalinti asmenis su negalia savarankiškai gyventi bendruomenėje, ugdytis ir dalyvauti darbo rinkoje ar užimtumo veikloje.

VšĮ „Vilties žiedas“ socialinės priežiūros (socialinės reabilitacijos neįgaliesiems bendruomenėje paslaugos) sudėtį sudaro:

Pagrindinės paslaugos:

  • socialinių ir (ar) kasdienių savarankiško gyvenimo įgūdžių, gebėjimų ugdymas ir (ar) palaikymas, ir (ar) atkūrimas, suteikiant bendrąsias žinias ir praktiškai mokant spręsti dėl negalios buityje ir (ar) aplinkoje kylančias problemas,
  • mokymosi, užimtumo ir (ar) darbinių įgūdžių ugdymas, atkūrimas ir (ar) stiprinimas, padedant pasirengti dalyvauti darbo rinkoje ir (ar) įsidarbinti, ir (ar) išsilaikyti darbo vietoje ar dalyvauti užimtumo veikloje.

Papildomos paslaugos:

  • palydėjimas ir (ar) transporto organizavimas,
  • aktyvaus judėjimo ir sveikos gyvensenos įgūdžių ugdymas,
  • saviraiškos įgūdžių ir meninių gebėjimų lavinimas ir (ar) palaikymas,
  • individuali ir (ar) grupinė emocinė-psichologinė pagalba, savitarpio paramos grupės

Paslaugą gali gauti Kauno mieste faktiškai gyvenantys (deklaruoti) asmenys: suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos.

Paslaugos teikimo trukmė – paslaugos teikiamos pagal nustatytą poreikį bei sudarytą individualų planą. Paslaugos poreikis asmeniui peržiūrimas kasmet, tačiau jos teikimo trukmė asmeniui ne ilgesnė nei 3 metai, pagrindinės paslaugos turi būti teikiamos ne mažiau kaip 4 kartus per mėnesį.

Paslaugos teikimas organizuojamas pagal seniūnijos socialinio darbo organizatorių atliktą socialinių paslaugų poreikio vertinimą.

Dėl socialinės priežiūros (socialinės reabilitacijos neįgaliesiems bendruomenėje paslaugos) poreikio vertinimo prašome kreiptis tiesiogiai į savo gyvenamosios vietos seniūnijos Kauno miesto socialinių paslaugų centro socialinio darbo organizatorius (https://www.kaunospc.lt/kontaktai/) ir pateikti dokumentus Kauno miesto savivaldybės nustatyta tvarka.

Dėl platesnės informacijos prašome kreiptis tel. . 8-37 209643 arba +370 682 34057.

el. p.: info@viltiesziedas.lt

______________________________________________________________________