Bendra informacija

Projekto veiklų vykdymas Lietuvoje

VšĮ „Vilties žiedas“ kartu su nevyriausybine organizacija „HRM Akademy Germany GmbH“, įgyvendina projektą „Dvišalės kvalifikacijos ir kompetencijų programos rengimo ir kvalifikacijos kėlimo instruktoriams, taip pat instruktoriams, siekiant įgyti kvalifikacijos tobulinimo įmonėje kvalifikacijos kėlimo srityje, sukūrimas „Sertifikuoto profesijos mokytojo“ pagrindu“.

Sieiant įgyvendinti projekte numatytas veiklas, Balandžio 11-14 dienomis, Lietuvoje lankėsi partneriai iš Vokietijos. VšĮ „Vilties žiedas“ darbuotojai aktyviai dalyvavo partnerių organizuojamuose mokymuose bei diskusijose apie profesinėje reabilitacijoje naudojamus specialistų darbo metodus ir jų tobulinimą. Dalindamiesi savo darbo specifika ir dažniausiomis situacijomis darbe, profesinės reabilitacijos darbuotojai ieškojo kūrybiškų ir inovatyvių būdų, kaip pagerinti savo darbo kokybę naujais instrumentais.

Numatoma, kad gegužės 4-8 dienomis VšĮ „Vilties žiedas“ darbuotojai vyks į Vokietiją ir toliau kartu su partneriais „HRM Akademy Germany GmbH“ įgyvendins likusias projekto veiklas.

Finansuojama Europos Sąjungos lėšomis. Tačiau išreiškiamas požiūris ar nuomonė yra tik autoriaus (-ių) ir nebūtinai atspindi Europos Sąjungos ar Europos švietimo ir kultūros vykdomosios įstaigos (EACEA) požiūrį ar nuomonę. Nei Europos Sąjunga, nei EACEA negali būti laikoma už juos atsakinga.