Bendra informacija

Pradedamas įgyvendinti projektas „Viena stotelė“

Viešoji įstaiga „Vilties žiedas“ pradeda įgyvendinti projektą „Viena stotelė“, kurio tikslas – įkurti centrą, kuriame bus teikiamos socialinės kompleksinės ir psichinės sveikatos stiprinimo paslaugos, užtikrinančios vaikų ir jų šeimų gerovę.
Projektas yra finansuojamas 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo lėšomis.

„Viena stotelė“ centre bus užtikrinama daug paslaugų, reikalingų vaikui ir šeimai, atitinkančių jų individualius poreikius ir situaciją – tai psichologinės konsultacijos ir psichosocialinė pagalba, mediacijos, teisinės, psichiatro paslaugos, pagalba vaikams ir suaugusiems dėl priklausomybių, psichosocialinė pagalba moterims, patiriančioms smurtą, vienišoms mamoms, pagalba dėl neįgalių šeimos narių, tėvystės įgūdžių individualios konsultacijos bei grupiniai mokymai. „Viena stotelė“ centre vaikai ir šeimos galės gauti intensyvios krizės įveikimo pagalbą, bus teikiama laikino apnakvindinimo paslauga, sukuriant vaikui ir šeimai tinkamą, saugią aplinką. Centre dirbs apie 20 specialistų, kurie užtikrins paslaugų prieinamumą ir sėkmingą krizinių atvejų sprendimą.

„Viena stotelė“ projekto metu  bus vykdomi įvairūs atvejo vadybininkų bei socialinių darbuotojų mokymai, siekiant tobulinti kompetencijas, reikalingas darbe su vaikais ir šeimomis. Planuojama apmokyti ne mažiau kaip 20 atvejo vadybininkų ir socialinių darbuotojų darbui su šeima.

Planuojama, kad „Viena stotelė“ centro paslaugas gaus 150 asmenų, projekto trukmė – 30 mėnesių. Projekto įgyvendinimui skiriama suma – 700 000 Eur.
Projektas bus vykdomas Kaune, adresu Juozapavičiaus pr. 7 G.

Dėl informacijos maloniai kviečiame kreiptis:
tel.: (8 37) 209643, el.p.: a.celkiene@viltiesziedas.lt 

Daugiau informacijos www.eeagrants.lt