Bendra informacija

Kvietimas tapti asmeniniu asistentu Vilniuje ir užsidirbti ne tik karmos taškų

VšĮ „Vilties žiedas“ kviečia tapti asmeniniais asistentais ir padėti negalią turintiems asmenims gyventi savarankiškai bei veikti visose gyvenimo srityse Vilniaus mieste.

Asmeniniai asistentai :

  • teikia asmeniui pagalbą namuose ir viešojoje aplinkoje, skatindamas jo savarankiškumą;
  • teikia asmeniui diskretišką pagalbą, susijusią su asmens higiena (padeda apsirengti, nusiprausti, nusimaudyti, pasinaudoti tualetu ir kt.);
  • lydi asmenį į institucijas, įstaigas, darbą, laisvalaikio praleidimo vietą ir kt., teikia pagalbą judant ir kt.;
  • teikia pagalbą asmeniui maitinimosi procese (paruošia stalo įrankius, padeda juos pakelti ir palaikyti valgymo metu, planuoja mitybą ir kt.);
  • teikia asmeniui pagalbą, padedančią užmegzti ir palaikyti socialinius santykius (bendrauti, kalbėti, orientuotis laike ir aplinkoje, laikytis dienos režimo, gebėjimą disponuoti finansiniais ištekliais, tinkamai vartoti vaistus, būti socialiai aktyviam, organizuoti poilsį, laisvalaikį ir kt.).

SVARBIAUSIAS ASMENINIO ASISTENTO UŽDAVINYS – NE ATLIKTI VEIKSMUS UŽ NEĮGALŲJĮ, O ATLIKTI KARTU SU JUO.

Kai kuriems asmenims asmeninių asistentų pagalba reikalinga tik kelias valandas per dieną, todėl toks darbas yra suderinamas su studijomis ir patrauklus studentams.

Pagrindiniai reikalavimai asmeniniam asistentui:

  • Nebūti susijusiu artimais giminystės ryšiais su asmeninę pagalbą teikiamam neįgaliajam.
  • Asmeninis asistentas turi būti išklausęs įžanginius individualios priežiūros personalo mokymus, jeigu nėra įgijęs socialinio darbuotojo padėjėjo, lankomosios priežiūros ar asmeninio asistento kvalifikacijos ar baigęs socialinio darbo ar socialinio pedagogo studijų.

Tapusiems asmeniniais asistentais pasiūlysime patrauklų darbo užmokestį.

Visais klausimais galite kreiptis į VšĮ “Vilties žiedas”  projektų vadovę Liną Jurgelaitienę tel. 8615 41616, el. p. lina.jurgelaitiene@viltiesziedas.lt