VšĮ „Vilties žiedas“ vykdo projektą „Socialinės reabilitacijos paslaugos neįgaliesiems Šakių rajono savivaldybėje“, finansuojamą Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Projekto metu paslaugas gauna 10 suaugusių asmenų su fizine, proto, psichine ar kompleksine negalia, kuriems nustatytas 0-40 proc. darbingumo lygis. Paslaugų gavėjų amžius – nuo 18 metų iki senatvės pensijos amžiaus.

Tikslas – išplėsti kokybiškas socialines paslaugas neįgaliesiems Šakių rajono savivaldybėje, siekiant gerinti neįgaliųjų socialinę integraciją į visuomenę, didinti neįgaliųjų savarankiškumą, užimtumo, integracijos darbo rinkoje bei dalyvavimo visuomenės gyvenime galimybes, teikiant realius neįgaliųjų ir jų šeimos narių poreikius atitinkančias socialinės reabilitacijos paslaugas.

Uždaviniai:

1. Organizuoti kokybiškas dienos užimtumo paslaugas neįgaliesiems dienos centre;

2. Tenkinti neįgaliųjų psichologines, socialines, kultūrines reikmes, organizuojant neįgaliųjų užimtumą kūrybiniuose amatų ir meninių gebėjimų lavinimo būreliuose, lavinti jų saviraišką, padėti įsisavinti amato pagrindus ir ugdyti jų praktinius darbinius įgūdžius;

4. Didinti kasdienį fizinį neįgaliųjų aktyvumą, atsižvelgiant į jų negalios pobūdį bei individualias galimybes, pravedant mankštos užsiėmimus bei sveikos gyvensenos užsiėmimus.

Veiklos vyksta „Mišrių socialinių paslaugų centre“,
adresu Dvaro g. 6, Plokščių kaimas, Šakių raj.

Visus pageidaujančius dalyvauti ar norint sužinoti daugiau informacijos,
maloniai kviečiame skambinti tel. nr. (8-345) 57514