Informacija apie VPMF „Vilties Žiedas”

Kas tai yra verslo praktinio mokymo firma?

Verslo praktinio mokymo firmos (toliau – VPMF) – tai firmos, kurios imituoja tikrų įmonių veiklą, tikroje įmonėje vykstančius procesus, prekiauja tarpusavyje ir pan. Praktinio mokymo firmos veikia daugelyje Lietuvos mokymo institucijų, (valstybinėse ir privačiose kolegijose, profesinėse ir vidurinėse mokyklose, gimnazijose). Užsienyje tokios firmos veikia ne tik mokymo institucijose bet ir darbo biržose, neįgaliųjų organizacijose, įvairiose moterų asociacijose, jos kuriamos prie stambių įmonių, kur mokomi savi darbuotojai.

Lietuvoje verslo praktinio mokymo firmų veiklą koordinuoja  Lietuvos verslo praktinio mokymo centras „SIMULITH“.

Visos Lietuvos praktinio mokymo firmos yra tarptautinės  EUROPEN asociacijos narės ir  veikia pasauliniame verslo praktinio mokymo firmų tinkle.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos įmonių registro įstatymu „SIMULITH“ tinklo registre 2007 m. rugpjūčio 17d. įregistruota  VŠĮ “Vilties Žiedo“ verslo praktinio mokymo firma VPMF VŠĮ “Vilties Žiedas“ .

VŠĮ „Vilties žiedas“ yra vienintelė įmonė Lietuvoje įsteigusi suaugusiųjų praktinio mokymo firmą. VPMF tikslas – suteikti besimokantiems verslo žinių, formuoti ir įvertinti verslo įgūdžius. Sudaromos sąlygos teorines žinias taikyti praktiškai.

VPMF viskas yra tikra (finansiniai dokumentai, sutartys, mokesčių tarifai, dirbama pagal galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, atsižvelgiama į realius valiutų kursus ir pan.). Skirtumas tik toks, kad nėra tikrų materialių prekių (jos egzistuoja tik dokumentuose) ir pinigai yra netikri (tik imitacinio banko įrašuose, VPMF buhalterijos knygose bei kituose dokumentuose).

Dirbdami praktinio mokymo firmoje, besimokantieji stengiasi savarankiškai spręsti darbo metu iškilusias problemas, įgyvendinti savo idėjas ir planus, įgyti darbo, verslo įmonėje  praktikos.

VPMF VŠĮ „Vilties Žiedas“  veiklos pobūdis – mažmeninė ir didmeninė prekyba, paslaugų teikimas ir gamyba.

VPMF VŠĮ „Vilties Žiedas“  VIZIJA – nuolat tobulėti,  efektyviai bendradarbiauti su  realiom įmonėm, diegti įvairias informacines technologijas, aktyviai bendrauti su Lietuvos ir pasaulio šalių praktinio mokymo firmomis. Tapti stipriausia interjero ir proginėmis prekėmis prekiaujančia  įmone tarp Lietuvos VPM firmų.

VPMF VŠĮ „Vilties Žiedas“  MISIJA – ugdyti verslumą imituojant realių įmonių veiklą, ruošti žmones įsitvirtinti darbo rinkoje. Išmokti tenkinti vartotojų poreikius, tiekiant  šiuolaikiško dizaino ir aukštos kokybės prekes ir paslaugas.

VPMF VŠĮ „Vilties Žiedas“  yra įsteigęs du filialus „Viltis“ ir „Žiedas“, kurių veikla reglamentuota VPMF VŠĮ „Vilties Žiedas“ įstatuose.