Viešosios įstaigos „Vilties žiedas“ organizuoja profesinės kvalifikacijos tobulinimo mokymus „Aktualių teisės aktų, reglamentuojančių socialines paslaugas Lietuvoje apžvalga ir praktinių pavyzdžių analizė“.

Mokymų trukmė – 8 val.

Programos tikslinė grupė – socialiniai darbuotojai, individualios priežiūros darbuotojai, dirbantys su skirtingomis klientų grupėmis, asmeniniai asistentai.

Mokymų dalyviams išduodami Viešosios įstaigos „Vilties žiedas“ neformalaus mokymo pažymėjimai.

Mokymų tikslas: supažindinti specialistus su teisės aktų, reglamentuojančių socialines paslaugas aktualiomis redakcijomis, susiejant jas su praktiniais pavyzdžiais su kuriais specialistai susiduria savo darbe.

Daugiau informacijos tel. 8-37 209643, el. p.: info@viltiesziedas.lt