Viešosios įstaigos „Vilties žiedas“ padalinio Socialinių paslaugų centro specialistai rengia ir veda mokymus socialines paslaugas teikiantiems specialistams.

Dėl platesnės informacijos prašome kreiptis tel. +370 691 02460, el. p.: info@viltiesziedas.