Viešoji įstaiga „Vilties žiedas“ vykdo  projektą „Viena stotelė“, kurio tikslas – įkurti centrą, kuriame būtų  teikiamos socialinės kompleksinės ir psichinės sveikatos stiprinimo paslaugos, užtikrinančios vaikų ir jų šeimų gerovę.
Projektas yra finansuojamas 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo lėšomis.

„Viena stotelė“ centre užtikrinama daug paslaugų, reikalingų vaikui ir šeimai, atitinkančių jų individualius poreikius ir situaciją – tai psichologinės konsultacijos ir psichosocialinė pagalba, mediacijos, teisinės, psichiatro paslaugos, pagalba vaikams ir suaugusiems dėl priklausomybių, psichosocialinė pagalba moterims, patiriančioms smurtą, vienišoms mamoms, pagalba dėl neįgalių šeimos narių, tėvystės įgūdžių individualios konsultacijos bei grupiniai mokymai. „Viena stotelė“ centre vaikai ir šeimos gali gauti intensyvios krizės įveikimo pagalbą,  teikiama laikino apnakvindinimo paslauga, sukuriant vaikui ir šeimai tinkamą, saugią aplinką. Centre dirba apie 20 specialistų, kurie užtikrina paslaugų prieinamumą ir sėkmingą krizinių atvejų sprendimą.

„Viena stotelė“ projekto metu vykdomi įvairūs atvejo vadybininkų bei socialinių darbuotojų mokymai, siekiant tobulinti kompetencijas, reikalingas darbe su vaikais ir šeimomis.

Projekto trukmė – 28 mėnesiai.
Projektas vykdomas Kaune, adresu Juozapavičiaus pr. 7 G.

Dėl informacijos ir nemokamų paslaugų maloniai kviečiame kreiptis:
tel.: +370 686 57630, el.p.: info@viltiesziedas.lt 

Daugiau informacijos apie projektą: www.eeagrants.lt