Siekiant didinti NVO darbo efektyvumą ir veiklos organizavimo gebėjimų kokybę bei plėsti savanorišką veiklą nevyriausybinėse organizacijose, VšĮ „Vilties žiedas“ vykdo projektą „Savanoriškos veiklos plėtra nevyriausybinėse organizacijose“.

Numatoma įtraukti 50 nevyriausybinių organizacijos narių, kurie projekto metu, keltų kompetenciją gerinant savanoriškos veiklos organizavimo kokybę. Siekiant padidinti vyresnio darbingo amžiaus asmenų įsitraukimą į savanorišką veiklą, bus apmokyta 30 šios grupės asmenų, kuriems bus organizuojamas motyvacinis – informacinis seminaras bei bendrųjų ir specialiųjų gebėjimų darbui mokymai. Po mokymų, su 15 vyresnio darbingo amžiaus asmenų bus sudarytos savanoriškos veiklos sutartys. Šie asmenys savanoriavimo veiklas vykdys VšĮ „Vilties žiedas“ socialinių paslaugų centre.

Projektas finansuojamas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Projektas vyks iki šių metų gruodžio 31 d. Finansavimui skirta suma – 24999,20 Eur.