VšĮ „Vilties žiedas” yra Neįgaliųjų reikalų departamento prie SADM įgyvendinamo 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ 08.3.1-ESFA-V-405 įgyvendinimo priemonės „Institucinės globos pertvarka“ projekto Nr.08.4.1.-ESFA-V-405-03-0001 „Nuo globos link galimybių: bendruomeninių paslaugų plėtra” partneris. Projektas finansuojamas ES lėšomis.

Projekto tikslas – didinti darbingo amžiaus asmenų su proto ir (arba) psichikos negalia, savarankiškumą ir taip įgalinti juos gyventi bendruomenėje pagal jų poreikį teikiant bendruomenines apsaugoto būsto, socialinių dirbtuvių, įdarbinimo su pagalba, pagalbos priimant sprendimus paslaugas.

VšĮ „Vilties žiedas“ vykdomos projekto veiklos Kauno regione: 

  • Pagalbos priimant sprendimus paslaugos teikimas, kurios tikslas – pasitelkus pagalbininko priimant sprendimus ar specialistų komandos pagalbą, stiprinti asmens gebėjimus pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus, siekiant savarankiško gyvenimo ir dalyvavimo visose gyvenimo srityse.
  • Įdarbinimo su pagalba paslaugos teikimas. Tai paslauga, kuria siekiama padėti asmeniui, norinčiam rasti darbą laisvoje darbo rinkoje, atitinkantį jo gebėjimus bei rinkos galimybes, ir suteikti jam tolimesnę pagalbą įsitvirtinant darbo vietoje.