Nuo 2022 m. kovo mėn. VšĮ “Vilties Žiedas” yra partneris vykdant Erasmus+ projektą kartu su Vokietijos nevyriausybine organizacija “HRM Akademie DEUTSCHLAND GmbH“. Projektas finansuojamas Europos Sąjungos lėšomis.

Vykdomas projektas – “Dvišalės kvalifikacijos ir kompetencijų programos rengimo ir kvalifikacijos kėlimo instruktoriams, taip pat instruktoriams, siekiant įgyti kvalifikacijos tobulinimo įmonėje kvalifikacijos kėlimo srityje, sukūrimas „Sertifikuoto profesijos mokytojo“ pagrindu. IHK pagal Erasmus + programą 2021-2-DE02. -KA210-VET-000050774

Europos Komisijos parama šio leidinio rengimui nereiškia pritarimo jo turiniui, kuriame pateikiama autorių nuomonė, todėl Europos Komisija negali būti laikoma atsakinga už informaciją panaudotą šiame leidinyje.