Viešosios įstaigos „Vilties žiedas“ organizuoja profesinės kvalifikacijos tobulinimo mokymus „Individualios priežiūros personalo darbo veiklos specifika, dirbant su skirtingą negalią turinčiais asmenimis“.

Mokymų trukmė – 8 val.

Programos tikslinė grupė – socialiniai darbuotojai, individualios priežiūros darbuotojai, dirbantys su skirtingą negalią turinčiais asmenimis.

Mokymų dalyviams išduodami Viešosios įstaigos „Vilties žiedas“ neformalaus mokymo pažymėjimai.

Mokymų tikslas: supažindinti specialistus su ypatumais, teikiant pagalbą skirtingą negalią turintiems asmenims, praktiniai patarimai negalios etiketo klausimais.

Daugiau informacijos tel. 8-37 209643, el. p.: info@viltiesziedas.lt